Bra högtalare med bas

Ljudet från högtalare brukar delas in i olika registerområden som kallas bas, mellanregister och diskant. I basregistret finns de djupa tonerna som vibrerar så att det känns, rent fysiskt. I många musikstilar är basen mycket viktig men i vissa fall klarar man sig bra med högtalare som inte återger den lägsta djupbasen.

Vad innebär bra bas?

Basen bedöms ofta genom att man talar om högtalarens frekvensomfång. Ju lägre toner den kan återge, ju bättre är det? Eller? Nja, bra bas är inte det samma som djup bas utan det finns många andra parametrar som påverkar kvalitén. Hur nyanserad basen är och om man kan skilja olika instrument från varandra i basregistret är oftast ännu viktigare. Bra högtalare med bas, till iPhone, har ofta en subwoofer som tar hand om de lägsta tonerna.

Vilka högtalare har bästa bas?

Den vanligaste typen av högtalare som består av en låda och två eller tre högtalarelement är bra på just bas, jämfört med andra typer av högtalarkonstruktioner. Ibland förkommer så kallade horn, det är speciella lådkonstruktioner som är komplicerade att göra men som förstärker effekten och ibland även basåtergivningen. Ju större element högtalaren har ju bättre blir i regel basen.

Stora högtalare ger bäst bas

Bra bas kräver sin högtalare

När det gäller mellanregister och diskant kan även små högtalare prestera i toppklass. Basåtergivning, framförallt djupbas, kräver dock lite större lådor. Kanske i form av en separat subwoofer som bara har till uppgift att ta hand om de lägsta oktaverna. Man ska dock vara medveten om att bra bas inte bara är en fråga om kraft utan att det finns många nyanser i det här med basåtergivning. Högst och djupast är inte alltid bäst.